Vragenlijsten: ROM-onderzoek
Zorgverzekeraars vinden het prettig als uw klachten objectief gemeten worden. Door tijdens de intake met behulp vragenlijsten uw klachten te inventariseren wordt de ernst van uw klachten in kaart gebracht. Door vervolgens op vaste momenten dezelfde vragenlijsten opnieuw af te nemen ontstaat een beeld over het beloop van uw klachten (en daarmee indirect over het beloop van uw behandeling). Zit er verbetering in uw situatie en nemen uw klachten af? Of laten de verschillende meetmomenten zien dat uw klachten grillig zijn of weinig veranderen? Deze manier van onderzoek noemt men Routine Outcome Monitoring (ROM). Overheid en zorgverzekeraars zien ROM-onderzoek als een teken van kwaliteit, omdat uw klachten (en de behandeling) hiermee op gezette tijden geƫvalueerd worden.

Tijdens de intake zal ik u vragen of u, als onderdeel van uw behandeling, wilt meewerken aan ROM-onderzoek. De zorgverzekeraar vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hieraan meedoen. Zorgverzekeraars hebben overigens inhoudelijk geen toegang tot uw gegevens.