Contracten met zorgverzekeraars
Een contract tussen hulpverlener en zorgverzekeraar is belangrijk voor de hoogte van een eventuele vergoeding. Ik heb met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor zowel de 'Generalistische Basis GGZ' als de 'Specialistische GGZ'. Hierop zijn een aantal uitzonderingen: Als ik geen contract heb met de zorgverzekeraar stuur ik u een papieren nota, die u vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Heb ik wel een contract met de zorgverzekeraar dan wordt de rekening digitaal rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.