Psychotherapie en beweging

Sporten is gezond. Wetenschappelijk is aangetoond dat sporten, en dan met name hardlopen, belangrijk is voor de psychische gezondheid. Vooral bij klachten die gepaard gaan met somberheid en angst kan hardlopen dan ook een belangrijke toevoeging zijn om uw herstel te bevorderen en in stand te houden.

Ik heb sinds enige tijd een samenwerkingsverband met Ger van der Burg. Als bewegingstherapeut werkt hij al meer dan 25 jaar in de GGZ. Zijn kennis over psychische klachten combineert hij met zijn expertise als sportcoach. Naast zijn werk bij een GGZ-instelling heeft hij in 2011 SportGGZ opgericht; een vrijgevestigde praktijk voor mensen met psychische klachten, die willen leren om (hard)lopen/ sporten op een duurzame manier in hun leven in te passen. In een individueel traject bekijkt hij welke sport bij u past en hoe u kan zorgen dat bewegen een prettige aanvulling op uw dagelijks leven wordt, in plaats van een tijdelijke bevlieging die snel verwatert.

Ik geloof erg in de combinatie van sport en psychotherapie, maar voor velen is de stap om te gaan hardlopen groot. Als ik denk dat bewegen voor uw herstel van toegevoegde waarde kan zijn zal ik dit met u bespreken. Eventueel kan er (onder voorwaarden) parallel aan de psychotherapie gratis een begeleidingstraject vanuit SportGGZ plaatsvinden.