Publicaties

Te vroeg volwassenTe vroeg volwassen
In 2015 is mijn eerste boek verschenen.
Te vroeg volwassen
gaat over een verschijnsel dat ‘parentificatie’ wordt genoemd. Bij parentificatie nemen kinderen (al dan niet tijdelijk) de zorgende rol van hun ouders over. Op zichzelf is hier niets mis mee. Elk kind draagt (hopelijk) weleens een steentje bij om anderen in het gezin te ontlasten. Toch zijn er situaties waarbij het zorgen voor anderen uit de hand loopt. Het gevolg is dat in ernstige gevallen de grenzen tussen ouders en kind vervagen en dat het kind onvoldoende aan zijn eigen ontwikkeling toekomt.
                                        
Bij parentificatie spelen er altijd problemen waardoor waardoor de stabiliteit in een gezin ontwricht wordt. Door hun bovenmatig ontwikkelde voelsprieten hebben geparentificeerde kinderen dit in de gaten en uit alle macht proberen ze met hun tomeloze hulp en inzet naderend onheil te voorkomen. Maar wat is de prijs die ze hiervoor betalen?!

Aan bod komt de schade die kinderen kunnen oplopen, welke problemen zich nu, maar ook in het verdere leven kunnen voordoen, en wat eraan te doen is. Ook worden verschillende risicogroepen en theorieën besproken en wordt onderzocht waarom sommige mensen de parentificatie uit hun jeugd beter te boven zijn gekomen dan anderen.

ISBN 9789089532459 | € 33,50 | Bestellen →
Te vroeg volwassen is ook verkrijgbaar als e-book →
Inkijkexemplaar →