Behandeling
Globaal bestaat elke therapie uit drie fasen:

Intake en opstellen behandelplan
Tijdens de intake (1 tot 3 gesprekken) worden uw klachten geïnventariseerd. Er wordt gekeken hoe u op diverse gebieden functioneert. Er wordt gesproken over uw verwachtingen van de therapie/therapeut en wat u zou willen aanpakken. De intakefase wordt afgerond met het opstellen van een ‘behandelplan’. Dit is een wederzijdse afspraak over wáár de therapie zich op gaat richten en hoe er gewerkt gaat worden.

Therapiefase
De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. Afhankelijk van uw klachten en wat eerder is afgesproken in het behandelplan, kan een therapie korter of langer duren. Tijdens uw behandeling zal regelmatig geëvalueerd worden. Verloopt de therapie nog voorspoedig? Klopt het behandelplan nog of moet het (gedeeltelijk) aangepast worden?

Afronding van de therapie
De derde fase bestaat uit het afronden van de therapie. Per persoon zal het sterk verschillen hoe lang de afronding van een behandeling duurt. Elke therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie. Waar was u tevreden over en waarover niet? Zijn er nog dingen blijven liggen? Wat moet u doen als in de toekomst uw klachten terugkomen?