Praktijkvoering en klachten
Op deze pagina vindt u algemene informatie over mijn praktijk en de manier waarop ik mijn werk vormgeef.

Kwaliteitsstatuut
Sinds 1 januari 2017 ben ik verplicht om een Kwaliteitsstatuut te hebben. In dit document wordt vastgelegd welke procedures er in mijn praktijk zijn en waar u informatie over mijn praktijk kan vinden. De actuele versie van mijn Kwaliteitsstatuut kunt u hier inzien.

Beroepscode
Een psychotherapeut heeft regels waar hij zich in de uitvoering van zijn beroep aan moet houden. De actuele versie van deze zogenoemde Beroepscode kunt u hier inzien.

Informatie aan de zorgverzekeraar
In principe wissel ik geen inhoudelijke informatie uit met uw zorgverzekeraar, tenzij uw behandeling door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Om te kunnen declareren ben ik verplicht om bepaalde gegevens aan te leveren. Dit zijn uw naam, geboortedatum en BSN; het aantal minuten dat ik (in één jaar) in totaal aan u en uw behandeling besteed heb en de hoofdgroep van uw diagnose. Dit is een globale aanduiding over wat er met u aan de hand is. Mocht u niet willen dat uw zorgverzekering deze informatie over uw diagnose krijgt, dan hebt u het recht om dit te weigeren. Zowel de zorgverzekeraar als ik, uw behandelaar, moeten hiervan op de hoogte gesteld worden. Neemt u bij vragen alstublieft contact op!

DBC-informatiesysteem (DIS)
De overheid verzamelt gegevens over medische behandelingen om zo meer inzicht te krijgen in de medische zorg en om de kosten te kunnen beheersen. Aan het eind van uw behandeling ben ik verplicht om bepaalde informatie over uw behandeling aan te leveren bij een databank: het DBC-informatiesysteem (DIS). De informatie die ik aanlever wordt geanonimiseerd, versleuteld en verzonden via een beveiligde verbinding. Op geen enkele manier is de informatie te herleiden tot u als persoon.

Privacystatement
U moet erop kunnen vertrouwen dat uw gegevens bij mij in veilige handen zijn. In dit document leg ik uit hoe ik omga met privacygevoelige gegevens.

Klachten
Als u klachten heeft over uw behandeling of de manier waarop ik met u ben omgegaan, dan hoop ik dat u dit in eerste instantie met mijzelf wil bespreken. Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Informatie over de klachtenregeling van de LVVP kunt u hier vinden.