Voor wie is deze praktijk bestemd?
Als u hulp zoekt van een psychotherapeut kunt u zich tot een instelling wenden. Het kan ook zijn dat u de voorkeur geeft aan een zelfstandig gevestigd psychotherapeut. Een vrijgevestigde praktijk is meestal kleinschaliger en roept vaak een iets andere sfeer op met kortere lijnen tot uw behandelaar. Ik ben vrijgevestigd klinisch psycholoog en psychotherapeut. Mijn praktijk is een eenmanszaak, maar indien nodig werk ik samen met andere hulpverleners om de zorg te kunnen bieden die nodig is. Bent u 18 jaar of ouder dan kunt u met een breed scala aan klachten bij mij terecht.

Enkele voorbeelden van klachten waarvoor mensen hulp zoeken: