Kosten

Kosten bij vergoeding door de zorgverzekeraar
Als uw behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar dan ben ik verplicht om mijn declaraties in te dienen volgens de regels die door de zorgverzekeraar en overheid zijn opgesteld. Deze regels zijn mijns inziens ingewikkeld en ondoorzichtig: Ik kan niet per gesprek declareren, maar uitsluitend per afgesloten behandeling of één keer per jaar. Verder ben ik verplicht om de (ondoorzichtige) tarieven van de zorgverzekeraar te hanteren: er is géén vaste prijs per gesprek en de definitieve kosten worden pas achteraf duidelijk na afronding van de behandeling.

Kosten voor mensen die zelf willen betalen
Voor mensen die de behandeling zelf willen of moeten betalen vind ik bovenstaande manier van declareren onacceptabel. U wilt (terecht!) overzicht hebben en op voorhand weten wat de therapie u gaat kosten. Als de behandeling door uzelf gefinancierd wordt hanteer ik een vast tarief van € 95,- per enkel consult van maximaal 50 minuten. U krijgt in principe één keer per maand een factuur thuisgestuurd, tenzij wij hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Let op: Als u de rekening alsnog wilt opsturen naar uw zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding, dan zal ik mij (óók als ik géén contract heb met de betreffende zorgverzekeraar) moeten houden aan de vaststaande regels en tarieven van de zorgverzekeraar. Dit betekent dat er in dat geval géén prijs per gesprek wordt berekend.